Вежбе технике и информатике

Додатна настава - Информатика и рачунарство - програмски језик PYTHON

Додатна настава: среда 7. час