Вежбе технике и информатике

Техника и технологија 8

Лабораторијска вежба

Састављање струјног кола


Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab
Кликни и започни
На следећем линку можете пронаћи још један интересантан програм за израду струјних кола.LINK

Електротехнички апарати и уређаји

 • 1. Да ли је грејач направљен од метала или неметала?
 • 2. Да ли постоји грејач у вентилатору и усисивачу?
 • 3. Укључење, искључење и степен загрејаности грејача можемо регулисати термостатом?
 • 4. Шта је рингла?
 • 5. Који је главни део и која је улога усисивача?
 • 6. Који су делови фена и која је његова улога?
 • 7. Електрични штедњак има рерну?
 • 8. Веш машина има више режима, опција прања? На 40 ℃C, 60 ℃C, 90 ℃C, испирање,...
 • 9. Шта је ТА пећ?
 • 10. На ком принципу се заснива рад расхладних уређаја?
 • 11. Шта је испаравање и који гас испарава у расхладним уређајима?
 • 12. Где се хлади и кондензује фреон у расхладним уређајима?
 • 13. Која је улога електромеханичких уређаја?

 • 1. Који материјал се користи за израду грејача? (Cu, Al или Fe+Ni+Cr)?
 • 2. У којим уређајима се користи грејач/и?
 • 3. Које су врсте термостата и који је прецизнији?
 • 4. Која веза грејача даје највећу снагу?
 • 5. Шта је калорифер?
 • 6. Који су главни делови електротермичких апарата?
 • 7. Шта је програматор, објасни.
 • 8. Шта је биметал, објасни.
 • 9. Чему служи заштитни термостат?
 • 10. Која је улога комресора у расхладним уређајима?
 • 11. Чему служи шамотна цигла а чему стаклена вуна у ТА пећи?
 • 13. Који уређај ради на принципу испаравања? Бојлер, фен, фрижидер, веш машина?

 • 1. Који материјал се користи за израду грејача? (Cu, Al или Fe+Ni+Cr)?
 • 2. Објасни појам електротермичких уређаја.
 • 3. На ком принципу се заснива рад механичког термостата.
 • 4. Која веза грејача даје највећу снагу, објасни (формула)?
 • 5. Који су главни делови калорифера?
 • 6. Која је улога термостата у пегли?
 • 7. Да ли ТА пећ можемо прикључити на монофазну и/или трофазну утичницу, објасни? (сваки грејач, једна фаза)
 • 8. Који су нивои заштите у бојлеру?
 • 9. Шта је програматор?
 • 10. Која је улога комресора у расхладним уређајима??
 • 11. Капиларна цев, малог пречника, омогућава повећање притиска у систему расхладних уређаја?

Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству

Квиз - Електротехнички апарати и уређаји у домћинству

Ако не можете отворити презентацију линк

Електротехнички материјали

 • 1. Да ли су дрво и пластика изолатори?
 • 2. Да ли је жица за проводнике најчешће од бакра?
 • 3. Да ли проводницима (жицама) спајамо прекидач и сијалицу са извором напајања?
 • 4. Да би упалили сијалицу притиснућемо а)прекидач б)осигурач в)утичницу?
 • 5. Постоји више врста сијалица, са жарном нити, LED, халогене,...? Да Не
 • 6. Осигурач "чува" целу инсталацију од струје кратког споја? Да Не
 • 7. Потрошену електричну енергију меримо електричним бројилом? Да Не
 • 8. Шта је струја? Усмерено кретање електрона кроз проводник? Да Не
 • 9. Пеглу, помоћу утикача, прикључујемо на прекидач или утичницу?
 • 10. Препознавање електротехничког прибора.

 • 1. Шта су изолатори?
 • 2. Који се материјали употребљавају за израду проводника?
 • 3. За шта користимо проводнике - каблове?
 • 4. Шта користимо за укључење и искључење струјног кола?
 • 5. Која сијалица мање троши енергију, са жарном нити (100 W) или LED (12 W)
 • 6. Наведи врсте осигурача и њихову примену?
 • 7. Који је задатак електричног бројила, а који уклопног сата?
 • 8. Шта је напон? Дефиниција, ознака и јединица.
 • 9. Да ли миксер можемо прикључити на трофазну утичницу? Зашто?
 • 10. Да ли можемо повезати моновазни утикач са трофазном утичницом?
 • 11. Препознавање електотехничког прибора са описом где се употребљава.

 • 1. Где се употребљавају изолатори у електротехници?
 • 2. Наброји поделу проводника? Боја изолације, дебљина и облик проводника.
 • 3. Где ћеш употребити браонски проводник пуног пресека дебљине 2.5 мм. (Фаза, у зид, већи потрошачи).
 • 4. Подела и примена прекидача и утичница?
 • 5. Подела и примена сијалица и осигурача?
 • 6. Објасни појам једно и двотарифног бројила.
 • 7. Објасни значење PGP 5*1.5
 • 8. Објасни појам струје, извора струје и напона. Напон у утичници између нуле и уземљења.
 • 9. Колика је утрошена енергија ТА пећи од 3kW, ако ради цео месец од 00.00-8.00?
 • 10. Колико проводника у каблу мора бити за повезивање монофазне или трофазне утичнице?.
 • 11. Препознавање електотехничког прибора и повезивање.

Електротехнички материјали

 • 1. Да ли су дрво и пластика изолатори?
 • 2. Да ли је жица за проводнике најчешће од бакра?
 • 3. Да ли проводницима (жицама) спајамо прекидач и сијалицу са извором напајања?
 • 4. Да би упалили сијалицу притиснућемо а)прекидач б)осигурач в)утичницу?
 • 5. Постоји више врста сијалица, са жарном нити, LED, халогене,...? Да Не
 • 6. Осигурач "чува" целу инсталацију од струје кратког споја? Да Не
 • 7. Потрошену електричну енергију меримо електричним бројилом? Да Не
 • 8. Шта је струја? Усмерено кретање електрона кроз проводник? Да Не
 • 9. Пеглу, помоћу утикача, прикључујемо на прекидач или утичницу?
 • 10. Препознавање електротехничког прибора.

 • 1. Шта су изолатори?
 • 2. Који се материјали употребљавају за израду проводника?
 • 3. За шта користимо проводнике - каблове?
 • 4. Шта користимо за укључење и искључење струјног кола?
 • 5. Која сијалица мање троши енергију, са жарном нити (100 W) или LED (12 W)
 • 6. Наведи врсте осигурача и њихову примену?
 • 7. Који је задатак електричног бројила, а који уклопног сата?
 • 8. Шта је напон? Дефиниција, ознака и јединица.
 • 9. Да ли миксер можемо прикључити на трофазну утичницу? Зашто?
 • 10. Да ли можемо повезати моновазни утикач са трофазном утичницом?
 • 11. Препознавање електотехничког прибора са описом где се употребљава.

 • 1. Где се употребљавају изолатори у електротехници?
 • 2. Наброји поделу проводника? Боја изолације, дебљина и облик проводника.
 • 3. Где ћеш употребити браонски проводник пуног пресека дебљине 2.5 мм. (Фаза, у зид, већи потрошачи).
 • 4. Подела и примена прекидача и утичница?
 • 5. Подела и примена сијалица и осигурача?
 • 6. Објасни појам једно и двотарифног бројила.
 • 7. Објасни значење PGP 5*1.5
 • 8. Објасни појам струје, извора струје и напона. Напон у утичници између нуле и уземљења.
 • 9. Колика је утрошена енергија ТА пећи од 3kW, ако ради цео месец од 00.00-8.00?
 • 10. Колико проводника у каблу мора бити за повезивање монофазне или трофазне утичнице?.
 • 11. Препознавање електотехничког прибора и повезивање.

Информатичке технологије

 • 1. Примена рачунарских мрежа, наброји.
 • 2. Разликовање мрежних каблова од мрежних уређаја.(Шта је уређај, а шта кабл)
 • 3. Опиши појам интернета.
 • 4. Који мрежни уређај користимо за излазак на интернет?
 • 5. Све уређаје у локалној мрежи повезујемо ...? а) бежично б) жично в) аутопутем г) бродовима
 • 6. Download је ...
 • 7. Које друштвене мреже користиш?
 • 8. Наведи неколико безбедних начина коришћења интернета? (комуникација са другима, заштита података)
 • 9. Шта је e-mail?

 • 1. Примена рачунарских мрежа, пример.
 • 2. Препознавање мрежних уређаја и мрежних каблова на основном нивоу. (рутер, мрежна картица, UTP)
 • 3. Опиши појам www.
 • 4. Наведи начине повезивања рачунара у локалној мрежи.
 • 5. Како повезујемо уређаје у локалној мрежи.
 • 6. На који начин размењујемо податке у рачунарској мрежи
 • 7. Шта је сервер.
 • 8. Које друштвене мреже користиш и објасни због чега?
 • 9. Шта је browser?
 • 10. Који су сервиси на интернету?
 • 11. Шта је домен?

 • 1. Врсте рачунарских мрежа. Објасни.
 • 2. Препознавање мрежних уређаја и мрежних каблова.(рутер, мрежна картица, свич, UTP, телефонски кабл, коаксијални кабл)
 • 3. Опиши појам www.
 • 4. Наведи начине повезивања рачунара у локалној мрежи.Објасни предности.
 • 5. Како повезујемо уређаје у локалној мрежи.Објасни предности
 • 6. На који начин размењујемо податке у рачунарској мрежи
 • 7. Шта је сервер, објасни?
 • 8. Објасни позитивне и негативне стране друштвених мрежа.
 • 9. Који су задаци интернета?
 • 10. Шта је browser?
 • 11. Koja je uloga com домена, а која edu?
 • 12. Опиши делове URL-школске адресе http://www.savasumanovic.edu.rs/test/zadatak1.htmk

Помоћ