Вежбе технике и информатике

Мерења у машинству

Мерење лењиром

Угломер

Помично мерило

Микрометар

Машински материјали

 • 1. Да ли су метали и горива машински материјали?
 • 2. Да ли је најчешће коришћен материјал у машинству гвожђе и његове легуре?
 • 3. Шта су руде?
 • 4. Да ли се метали мешају са другим металима или неметалима због бољих особина?
 • 5. Које легуре познајеш?
 • 6. Да ли су месинг и бронза метали?
 • 7. Да ли је гвожђе обојени метал?
 • 8. Да ли се лименке кока коле израђују од метала?
 • 9. Да ли су метали чврсти и жилави?
 • 10. Шта користимо за покретање возила?
 • 11. Да ли метали могу да се режу и лију?
 • 12. Да ли је керамика изолатор?
 • 13. Шта су горива а шта мазива?

 • 1. Да ли се метали мешају са неметалима? Нпр. гвожђе и угљеник?
 • 2. Метали су чврсти и жилави имају метални сјај, нису провидни, сиве су боје, у чврстом су стању, имају добру електричну и топлотну проводљивост?
 • 3. Шта се добија у високој пећи, објасни.
 • 4. Које су особине и где се користе угљенични челици?
 • 5. Метале користимо као мазива и изолаторе?
 • 6. Који материјал најчешће употребљавамо у машинству за алате, конструкције, кућишта, делове машина,..
 • 7. Које су особине ливеног гвожђа?
 • 8. Које су легуре бакра?.
 • 9. Која је легура алуминијума?
 • 10. Какве су хемијске, технолошке особине материјала?
 • 11. Дефиниши чврстоћу, тврдоћу, еластичност, пластичност, жилавост.
 • 12. Примена керамике у машинству? (како настаје и шта производимо)
 • 13. Где користимо горива а где мазива?

 • 1. Наведи пет особина машинских метала?
 • 2. Како се добија гвожђе?
 • 3. Алатни челици су мекши и користимо их за конструкције?
 • 4. Шта је челик и које су му особине?
 • 5. Где се користе легирани челици и зашто? (Оптерећења - осовине, зупчаници, опруге)
 • 6. Где се користе алатни челици и зашто? (Алат-тврди и чврсти)
 • 7. Шта је ливено гвожђе и где га користимо?
 • 8. Шта су композитни материјали и где их примењујемо?./li>
 • 9. Како настају и шта израђујемо од керамике у машинству?
 • 10. Какве су хемијске, технолошке особине материјала и наведи пример?
 • 11. Дефиниши чврстоћу, тврдоћу, еластичност, пластичност, жилавост и наведи пример (једно својство).
 • 12. Примена керамике у машинству? (како настаје и шта производимо)
 • 13. Врсте, подела и употреба мазива?


Ортогонална пројекција

Пример цртања ортогоналне пројекције

Транспортна средства

Квиз - kahoot

Питања - Увод у машинску технику

Oсновни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Помоћ

Коришћени садржаји са интернета..

CNTI Ергожномија Утицај човека на окружење Енергетска ефикасност у домаћинству

Утицај човека на окружење.