<>

Питања за прву проверу знања. Постављено 04.10.2019.г.

ИКТ - задатак 1.

Организација диска

Како организовати фасцикле? Отворите фасциклу Desktop и бирајте Desktop. на десктопу креирајте фасциклу и у њој још две фасцикле.

ИКТ - задатак 2.

Језици

Како додати језике? У контролној табли изаберите - language - add.

ИКТ - задатак 3.

Kако нацртати возић у Paint-у?

Погледајте пример

ИКТ - задатак 4.

Текст у word-у

Испиши одређени текст у програму за обраду текста. Користити алатке за поравнање и алатке за фонт. Informatika