Материјали

Убица дрвећа

Пилана

Обрада лана - 11. минут

Свила


Енергија

Мултимедијални квиз за проверу знања - Kahoot.

Питања за саобраћај, интерактивни квиз Kahoot.

Квиз - kahoot

Питања из саобраћаја.

Основни ниво

1. Опиши саобраћај?

2. Наброј возила копненог саобраћаја.

3. Шта је лука, железничка станица, аутобуска станица?

4. Како се назива површина за кретање аутомобила, а како површина за кретање пешака?

5. Да ли су бициклиста и пешак учесници друмског саобраћаја?

6. Црвено светло на семафору - СТАНИ, а зелено - КРЕНИ?

7. Пешак сме ићи по коловозу ако нема тротоара? Левом страном коловоза?

8. За прелазак преко коловоза користимо? а) пешачки прелаз б) телефон

9. Деца морају да се вежу на задњем седишту? ДА НЕ

10. Да ли бициклисти морају носити заштитну опрему? ДА НЕ

Средњи ниво

1. Дефиниши шта је саобраћај?

2. Разликовање возила друмског, железничког, ваздушног и воденог саобраћаја?

3. Шта је метро?

4. Како се назива површина за кретање возила у једном смеру?

5. Да ли пешак може прећи преко коловоза изван мешачког прелаза? Објасн (100м).

6. Објасни појам жутог светла на семафору?

7. Који су знакови опасности?

8. Који су знакови забране?

9. Које значење има подигнута рука саобраћајца у раскрсници?

10. Шта чини железничку композицију?

Напредни ниво

1. Шта је лучка капетанија?

2. Добре и лоше особине ваздушног и воденог саобраћаја?

3. Шта је саобраћајна трака?

4. Које су врсте вертикалне сигнализације?

5. Шта је хоризонтална сигнализација?

6. Знакови опасностии забране, облик, боја, значење?

7. Наилазиш на саобраћајца у раскрсници који ти је леђима окренут. Треба да се а) зауставиш б) наставиш кретање

8. Ако саобраћајац испужи длан према теби, ти ћеш ... ?

9. Ако на семафору светли црвено, а саобраћајац "каже" убрзај. Ти ћеш ...

10. Колона пешака сме ићи коловозом а) левом б) десном страном у колони по један.

11. Да ли ученик 5. разреда са 11 година и 10 месеци сме возити бицикл по јавном путу?