Особље

Директор школе:
Катарина Јовановић, професор биологије и хемије

Секретар:

Бојана Чабаркапа, дипломирани правник

Шеф рачуноводства:

Јелена Корлат, економиста

стручни сарадници:
Тамара Стојановић-Бајић, дипломирани педагог
Драгана Медић, дипломирани психолог

Библиотекар:

Слободанка Сундаћ, професор опште књижевности

Разредна настава
Предметна настава
Помоћно-техничко особље

Strane